Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne AB Siemiatycze
Wystąpienie pokontrolne AB Siemiatycze
12.12.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne AB Łomża
Wystąpienie pokontrolne AB Łomża
12.12.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne PINB Siemiatycze
Wystąpienie pokontrolne PINB Siemiatycze
12.12.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne PINB PG Łomża
Wystąpienie pokontrolne PINB PG Łomża
12.12.2019 więcej
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B na odc. Wojtówce – Jasionóweczka.
Materiały z postępowania kontrolnego (w trybie uproszczonym)
dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1404B na odcinku Wojtówce
– Jasionóweczka.
26.08.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne Mońki
Wystąpienie pokontrolne Mońki
23.08.2019 więcej
SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
22.08.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne, NB Hajnówka
Wystąpienie pokontrolne, NB Hajnówka
28.11.2018 więcej
28.11.2018 więcej
Notatka służbowa
Notatka służbowa
28.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się