Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dni wolne
ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z
dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia
2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów
administracji rządowej
29.11.2019 więcej
24 grudnia 2018. r. dniem wolnym
24 grudnia 2018. r. dniem wolnym od pracy dla pracowników
urzędów administracji rządowej
18.09.2018 więcej
Komunikat do właścicieli i zarządców w sprawie placów zabaw
Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do właścicieli i zarządców w sprawie placów
zabaw
22.05.2018 więcej
4 maja dniem wolnym od pracy
4 maja dniem wolnym od pracy
16.04.2018 więcej
27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
13.05.2016 więcej
Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
29.12.2015 więcej
Akcja ZIMA
Akcja ZIMA
29.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się